15 miljoner till landsbygdsutveckling

Martin Andersson har beviljats ett bidrag på 15 miljoner från Formas för att bygga upp en forskningsgrupp för regionalekonomi och landsbygdsutveckling.

Stödet syftar till att främja yngre, lovande forskare som har potential och ambition att bli framtidens forskningsledare genom att ge dem möjlighet att bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft.

Martin Andersson är ekonomie doktor och docent i nationalekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och en av de tre forskare som beviljat stöd från Formas.

Stödet uppgår till tre miljoner om året i fem år, och ska täcka kostnader för postdoktorala anställningar, doktorander samt driftskostnader.

– Svensk landsbygdsforskning behöver stärkas, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Därför delar vi ut medel till tre unga, lovande forskare inom området, som får medel för att bygga upp slagkraftiga forskargrupper, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Satsningen förväntas förstärka forskningen inom området både kvalitativt och kvantitativt.

2011-04-19