JIBS forskare stärker Europas familjeföretagare

JIBS representerar Sverige på ett möte för forskare från hela Europa. I slutet av april de i St. Gallen för att diskutera hur man kan stärka entreprenörskapsprocesser i familjeföretag.

Elva forskargrupper träffas på University of St. Gallen i Schweiz den 28-30 april. Den svenska forskargruppen består av Ethel Brundin, Lisa Bäckvall, Leif Melin och Mattias Nordqvist från Centrum för familjeföretag och ägande (CeFEO) på Internationella Handelshögskolan.

Varje år anordnar STEP-projektet regionala och globala möten för familjeföretagsforskare. Mötena ordnas i Europa, Latinamerika och Asien-Australien (plus ett nordamerikanskt projekt som startar 2011) och innebär en aktiv dialog mellan forskare från olika länder. Den globala aspekten ger deltagarna en unik möjlighet att jämföra och diskutera sina resultat med forskare som har samma forskningsintressen, men olika kulturella bakgrunder.

STEP står för ”Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices” (ungefär ”lyckad överföring av entreprenörskap mellan generationer”), och är ett projekt som startades 2005 vid Babson College i USA med JIBS/CeFEO som ett av fem initiala forskarteam. Idag är STEP en global forskningssatsning med syfte att undersöka hur familjeföretag utvecklar och för vidare sitt entreprenöriella tänkesätt och sina kunskaper från en generation till nästa. Projektet utforskar även entreprenörskapsprocesser inom familjeföretag och tar fram lösningar som direkt kan tillämpas av företagen.

Familjeföretag är den dominerande företagsformen i världen. För att behålla kontinuiteten och fortsätta växa, måste ägarfamiljerna lämna över inte bara sitt företag utan också sina värderingar och sin kompetens från en generation till nästa. Det är detta som kallas ”entreprenörskap över generationer”.

Läs mer om CeFEO och STEP

2011-04-27