Spikningar 4 och 5 maj

Susanne Kvarnström (HHJ) och Elisabeth Nordevall (HLK) spikar sina doktorsavhandlingar. Alla välkomna att närvara vid spikningarna!

Susanne Kvarnström spikar sin avhandling "Collaboration in Health and Social Care. Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems" onsdag 4 maj, kl. 15.00 i Röda Rummet på Hälsohögskolan.

Läs mer om Susannes forskning

Elisabeth Nordevall spikar sin avhandling "Gymnasielärarens uppdrag som mentor — En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet" i foajén på HLK torsdag 5 maj kl. 13.30.

2011-04-27