JIBS-professor deltar i nytt Globaliseringsforum

Politiker, näringsliv och forskare ska mötas i ett nytt forum för att diskutera hur Sverige ska stå sig i den globala konkurrensen. Leona Achtenhagen, professor med entreprenörskapsfokus, kommer att ingå i styrgruppen.

Syftet med forumet är att fortsätta arbetet som startades av regeringens Globaliseringsråd. Mellan 2007 och 2009 tog rådet fram ett 30-tal forskningsrapporter om de svenska företagens läge i den globala konkurrensen, och representanter från både näringsliv och offentlig sektor har efterfrågat en fortsättning på rådets arbete. Därför har nätverksorganisationen Entreprenörskapsforum startat ett nytt Globaliseringsforum.

Globaliseringsforumet blir en plattform för forskare och politiker som tillsammans med representanter från myndigheter och näringsliv ska diskutera vilka förändringar som krävs för att möta globaliseringens utmaningar. Forumet ska bland annat analysera hur globaliseringen kommer att påverka företagandet i Sverige, och hur väl förberedda små och medelstora företag är för att möta en global konkurrens. Professor Leona Achtenhagen bidrar med sina kunskaper om entreprenörskap och affärsutveckling.

Globaliseringsforumet kommer att ledas av Ulf Berg, vd på Exportrådet. I styrgruppen ingår professor Leona Achtenhagen, Jönköping International Business School, professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad, Anna Belfrage, senior advisor Kreab & Gavin Andersson, professor Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, Lars Börjesson, partner Accenture consulting, Birgitta Ed, grundare Springtime, Anna Ekström, tillträdande generaldirektör Skolverket, Per Juth, chef strategisk utveckling Swedfund, professor Christian Ketels, Harvard Business School, Göran Marklund, chef för avdelningen för strategiutveckling på Vinnova och professor Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning.

2011-05-06