Ny doktorsavhandling om familjeföretag

Jenny Helin försvarade sin doktorsavhandling ”Living moments in family meetings – a process study in the family business context” vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping fredagen den 13 maj.

Avhandlingen bygger på en djupstudie av två svenska familjeföretag. Den undersöker hur en ägarfamilj kan organisera sig i möten för att diskutera frågor som rör såväl deras företagande som familjefrågor. Dessa så kallade familjemöten har visat sig vara viktiga, inte bara för att utveckla goda familjerelationer utan också för företagets överlevnad.

– Det finns så mycket att lära från familjeföretag när det gäller hur man agerar som en ansvarsfull ägare. Vid sidan av att driva sina företag rent operativt så arbetar familjerna, ofta i det tysta, med att vara ansvarstagande, långsiktiga och aktiva ägare, säger Jenny Helin.

Existerande forskning inom området har framför allt riktat in sig på resultaten av ägarfamiljernas möten, men Jenny Helin koncentrerar sig istället på hur beslut, överenskommelser och nya idéer växer fram i samspelet mellan familjemedlemmarna.

– Jag har undersökt hur man som ägare kan ha möten där man diskuterar långsiktigt viktiga frågor, säger Jenny Helin. Speciellt har jag fokuserat på dialogen i dessa möten, alltså själva samtalsprocesserna för att komma fram till ett beslut.

– Det är viktigt att inte bara fokusera på vilka beslut och strategier som man tar fram, utan också hur dessa beslut har vuxit fram. Det vill säga bli uppmärksam på mötet här och nu. Inte bara ”Vad kom vi fram till” utan också ”Hur kom vi fram till detta”. Det är nämligen i de ögonblicken, som jag kallar ’living moments’, som förändring, nya perspektiv och sätt att arbeta utvecklas och förverkligas.

Fakultetsopponent var professor John Shotter, Professor, University of New Hampshire (USA). Medlemmar i betygsnämnden var Alexander Styhre, professor, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, Denise Fletcher, professor, University of Luxembourg och Mona Ericson, professor, Internationella Handelshögskolan. Ordförande var Leif Melin, professor, Internationella Handelshögskolan.

2011-05-13