Susanne Kvarnström disputerar

Onsdag 25 maj kl. 13:00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan försvarar Susanne Kvarnström sin doktorsavhandling "Collaboration in Health and Social Care. Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems." Välkomna!

2011-05-20