Susann Arvidsson disputerar

Den 1 juni kl. 9.30 i Forum Humanum på Hälsohögskolan försvarar Susann Arvidsson sin doktorsavhandling i onvårdnad. Välkommen!

Avhandlingens titel:  "Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and interventional study"

Läs mer om Susannes forskning

2011-05-26