Konsument eller medproducent? Ny gränsöverskridande tidningsforskning

Vilken betydelse har så kallat användargenererat innehåll för dagstidningsläsare och tidningsföretag? Det kommer forskare på två av fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping att studera under de närmaste fem åren.

Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse har gett 8,14 miljoner till projektet, som kommer att bedrivas i två av högskolans forskningsmiljöer: Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Högskolan för lärande och kommunikation och Media Management and Transformation Centre (MMTC) vid Internationella Handelshögskolan.

Det flervetenskapliga projektet kommer att kombinera medievetenskapliga och företagsekonomiska perspektiv. Därigenom kommer det kunna bidra till förståelsen för den betydelse som användargenererat innehåll har för såväl läsare som för de dagstidningsföretag som måste förhålla sig till sina alltmer aktiva läsare.

– Om fem år kommer vi att veta mycket mer om hur medieorganisationer arbetar med användargenererat innehåll som nätkommentarer, insändare och bilder. Då förstår vi också användarna bättre. Det här är ett forskningsprojekt som vi verkligen ser fram emot att arbeta med. Det blir fem mycket spännande år, säger professor Tobias Olsson, forskningsledare vid MKV.

– Den typ av interaktion mellan traditionella innehållsproducenter och konsumenter som blivit möjlig med den nya tekniken är något som nyhetsorganisationer världen över försöker förstå och utnyttja för att bygga relationer med sina målgrupper, säger docent Dan Shaver, chef vid MMTC.

Finansieringen kommer huvudsakligen att användas till att anställa två doktorander placerade i de två forskningsmiljöerna, MKV och MMTC. Pengarna öppnar också möjligheter för samordnad undervisning, forskning och publicering under projektets gång, och kommer att stärka utbildningskvaliteten på båda skolorna. Bakom projektet står förutom Tobias Olsson vid MKV också docent Patrik Wikström vid MMTC.

För mer information, kontakta Tobias Olsson: 073-350 88 83 eller tobias.olsson@hlk.hj.se

2011-09-12