Kvalitetsförbättring måste komma underifrån

Annika Nordin och Tomas Müllern har undersökt hur tre arbetslag på Länssjukhuset Ryhov jobbar med kvalitetsförbättring.

– Jag blev förvånad över att se så stora skillnader mellan olika delar av samma verksamhet. De hade ju samma förutsättningar för förändringsarbetet, säger Tomas Müllern till tidningen Dagens Medicin, som gjort ett reportage om forskningsprojektet.

Tre tvärprofessionella arbetslag vid barn- och ungdomskliniken på Ryhov har intervjuats om förbättrings- och kvalitetsarbete. Utgångspunkt för studien har varit att undersöka hur en grupp medarbetare kan skaffa sig så kallad ”empowerment”, egenmakt. Det handlar om att själva kunna hantera problem och utmaningar, istället för att hela tiden behöva vända sig till en verksamhetschef.

– Verksamhetschefen måste skapa ett system som innebär att folk inte behöver fråga om varenda småsak. Och vara beredd att släppa ifrån sig makt, säger Tomas Müllern.

En av slutsatserna från studien är att engagemanget för förändring måste komma ”från golvet”. Viktiga faktorer är att medarbetarna har respekt för varandra utan att ta hänsyn till gamla hierarkier, att de är samspelta och har en tydlig målbild.

Tomas Müllern är professor i företagsekonomi och Annika Nordin är doktorand vid sektionen Marketing & Logistics. Båda är aktiva i projektet "Bridging the Gaps" som om drivs med flera forskare från olika fält tillsammans med landstinget i Jönköpings län och som syftar till att minska klyftan mellan forskning och praktik inom vården.

Källa: Dagens Medicin nr 36/11

2011-09-13