JIBS-forskare i innovationsprojekt

Den 5 september gav ett team av JIBS forskare en presentation för ledningsrepresentanter på ISS, en av världens ledande serviceleverantörer.

JIBS team, tillsammans med professor Mike Danilovic (Högskolan i Halmstad) presenterade en generell modell för innovationsarbete, som utvecklats tillsammans med personer på ISS och några av deras viktigaste kunder i Sverige.

– Visst ligger det prestige i att få den här möjligheten, och det återspeglar vilken styrka vi just nu har på sektionen när det gäller innovationsforskning, förklarar professor Tomas Müllern, ansvarig för sektionen Marketing & Logistics.

ISS, med mer än 500,000 anställda världen över, är inte bara ett av världens största företag, utan det dominerar också marknaden för outsourcade servicefunktioner. JIBS team har hjälpt ISS att hitta en modell för att organisera innovationsarbete på ett mer effektivt sätt.

2011-09-14