Ingrid Granbom spikar sin doktorsavhandling

Den 6 oktober kl. 13.30 i entréhallen på HLK spikar Ingrid Granbom sin avhandling "Vi har nästan blivit för bra". Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.

Innehåll

2011-09-28