Infrastrukturens betydelse för ekonomisk tillväxt

Tre välkända professorer inom ämnet regional utveckling samlas i Jönköping den 3 oktober. Bakom arrangemanget står forskningsprojektet TTP vid Internationella Handelshögskolan.

Seminariet hålls på Elmia, dagen innan de stora mässorna Elmia Future Transport och Elmia Nordic Rail drar igång. Professorerna T.R. Lakshmanan från Boston University, Paul Cheshire från London School of  Economics och Börje Johansson från Internationella Handelshögskolan kommer att hålla var sitt föredrag om infrastruktur, och dagen avslutas med en paneldebatt där också Sören Belin, tidigare vd för Green Cargo, och Anders Lundberg, seniorkonsult vid Vectura, deltar.

TTP-projektet (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering) bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Där har forskare utvecklat en ekonomisk modell som kallas DYNLOK (DYNamisk LOKaliseringsmodell). Modellen har anpassats för att kunna visa hur ökad tillgänglighet kan påverka sysselsättning, ekonomisk tillväxt, boende med mera.

DYNLOK-modellen är en grundläggande förutsättning för TTP-projektet. En annan avgörande utgångspunkt är att använda praktikfall för att pröva och använda modellen på planerade förbättringsåtgärder av den fysiska tillgängligheten.

TTP-projektet drivs i samarbete med och stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Jönköpings län, Sjuhärads kommunalförbund och i planeringsfrågorna även Tillväxtverket och Trafikverket.

2011-09-29