CeFEO hjälper Dalarnas företagare

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership), JIBS center för familjeföretagsforskning, har ett nytt flerårskontrakt med Region Dalarna.

Inom projektet ”Driv eget – Next generation” kommer CeFEO att jobba tillsammans med regionen kring ägarskiften, framförallt med direkta utbildnings- och rådgivningsinsatser, tillsammans med och för ägare och ägarfamiljer i mindre företag som står inför ägarskiften.

”Samarbetet är det första i sitt slag som vi har med en region som har ambitionen att ta ett samlat grepp om ägarskiftesfrågan och vår förhoppning är att våra kunskaper ska komma regionens företag tillgodo”, säger professor Leif Melin vid JIBS som tillsammans med Annika Hall leder insatserna i Dalarna.

CeFEO är det största forsknings- och utbildningscentret i sitt slag i norra Europa med ett 30-tal forskare från olika discipliner. Man bedriver forskning om familjeföretagande, entreprenörskap och näringslivsförnyelse.

2011-10-07