Generationsskiften i ägarledda företag

JIBS-forskaren Karin Hellerstedt medverkar den 17 oktober i ett seminarium som arrangeras av Enterprenörskapsforum.

Undersökningar visar att mer än 50 000 småföretagare med anställda planerar att gå i pension under de kommande fem åren. Många menar att utmaningen med generationsskiften och vem som tar över efter dessa företagare kan bli en ödesfråga för svensk ekonomi. Detta eftersom det inte sällan är i småföretagen som tillväxten finns och i än större utsträckning kommer att finnas i framtiden. Vad säger forskningen om dessa utmaningar?

Entreprenörskapsforum och Ungt forskarforum bjuder in till ett seminarium där du får ta del av spännande forskning och höra intressanta perspektiv på dessa viktiga frågeställningar.

Medverkar gör Karin Hellerstedt, universitetslektor och forskare, Jönköping International Business School, Karl Wennberg, docent Handelshögskolan i Stockholm, forskare Ratioinstitutet, Miriam Bird, doktorand Handelshögskolan i Stockholm samt, som moderator, Ulrika Stuart Hamilton, vice vd Entreprenörskapsforum.

Under seminariet bidrar även initierade företagare och aktörer med erfarenhet från generationsskiften med kommentarer.

Plats: Entreprenörskapsforum, Södra kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm
Tid: Måndag 17 okt kl. 15.00–17.00, med efterföljande mingel.

2011-10-12