"Vi har nästan blivit för bra"

Den 28 oktober, kl. 13.15 - 16.00 i Hb116 på HLK disputerar Ingrid Granbom med sin avhandling "Vi har nästan blivit för bra". Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik.

Fakultetsopponent är professor Sven Persson, Malmö högskola.

2011-10-20