Friederike Welter utsedd till ny ECSB Fellow

I slutet av november blev professor Friederike Welter utsedd till ECSB Fellow på konferensen RENT.

The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) är en ideell organisation vars huvudsakliga mål är att utveckla förståelsen av entreprenörskap och förbättra konkurrenskraften för små och medelstora företag i Europa. ECSB Fellows är personer som gjort en exceptionell insats när det gäller forskning eller utbildning inom området entreprenörskap, och som arbetat för ECSBs mål.

RENT-konferensen firade sitt 25-årsjubileum i Bodø, Norge, den 16-18 november. Konferensen anordnades av Universitetet i Nordland och Nordlands Forskning, med stöd av ECSB och EIASM. Huvudtemat för konferensen var “Entrepreneurial, Business and Society”.

Två personer som under lång tid arbetat i ECBS styrelse, professor Friederike Welter och professor Antti Paasio, förärades under konferensen den prestigefyllda positionen ECSB Fellow. Professor Welter var ordförande för ECSB från 2007 till 2009.

www.ecsb.org
www.rent-research.org

2011-12-02