Ny forskning om barns munhälsa

Barn med två utrikesfödda föräldrar har sämre munhälsa jämfört med barn med svensk  bakgrund. Detta visar Brittmarie Jacobsson i en licentiatavhandling vid Hälsohögskolan. Läs pressmeddelande


2011-12-05