Resestipendium till doktorand

Anette Johansson har beviljats ett Hedelius-stipendium på 92 000 kr.

Syftet med stipendiet är att finansiera en forskningsresa till Whitman School of Management vid Syracuse University i USA. Anette Johansson är doktorand vid MMTC (Media Management and Transformation Centre) och sektionen Marketing & Logistics på JIBS. Hon forskar om beslutsfattande och företagsutveckling inom tidningsindustrin.

2011-12-05