Licentiatavhandling i Statistik

Tisdagen den 6 december försvarade Rashid Mansoor framgångsrikt sin licentiatavhandling i statistik.

I sin avhandling, med titeln ”Assessing Distributional Properties of High-dimensional Data” använder Mansoor Monte Carlo-simuleringar för att undersöka de högdimensionella egenskaperna när det gäller size och styrka hos befintliga och i uppsatsen föreslagna tester för fördelningsegenskaper. Mansoor har också utgått från en Bayesiansk regressionsstrategi för att modellera relationen mellan medelvärdet och standardavvikelsen för överavkastning med hjälp av kredibilitetsintervall.

Fakultetsopponent var doktor Yushu Li från Lunds Universitet. Betygsnämnden bestod av docent Thomas Holgersson, JIBS, dr Yushu Li, Lunds Universitet och professor Martin Andersson, Lunds Universitet och JIBS. Ordförande var docent Thomas Holgersson.

2011-12-06