Kommunikation är grunden för god vård

Patienter med reumatiska sjukdomar förväntas ta ett aktivt ansvar för sin sjukdom och behandling. För detta krävs att vårdpersonal förstår patientens perspektiv. Detta visar Ulrika Bergsten i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan. Pressmeddelande


2011-12-07