Tre spikningar

Det blir inte mindre än tre spikningar på JIBS före jul.

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att doktoranden spikar upp sin avhandling på väggen. Det innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. På JIBS sker spikningarna på andra våningen i foajén.

Maria Norbäck (ESOL) spikar sin avhandling torsdagen den 15 december klockan 13.00. Lianguang Cui (Marketing and Logistics) och James Dzansi (Economics, Finance, and Statistics) spikar sina avhandlingar tisdagen den 20 december klockan 13.00.

Alla tre avhandlingarna är i ämnet företagsekonomi, och blir nummer 72, 73 och 74 på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995. Disputationerna kommer att ske följande datum:

Lianguang Cui försvarar sin avhandling torsdagen den 12 januari klockan 13.15. Avhandlingen har titeln: “Innovation and network development of logistics firms.”

Maria Norbäck försvarar sin avhandling fredagen den 13 januari klockan 13.00. Avhandlingen har titeln: “Making Public Service Television: A study of institutional work in collaborative TV productions.”

James Dzansi försvarar sin avhandling fredagen den 20 januari klockan 10.00. Avhandlingen har titeln: “Remittances, Investment and Manufacturing Growth.”

Alla välkomnas att närvara vid spikningarna!

2011-12-13