Spikning på Hälsohögskolan 20 december

20 december spikar Monika Wilinska sin avhandling "Spaces of (non-)ageing. A discoursive study of inequalities we live by" kl. 14.00, Röda rummet, Hälsohögskolan.


2011-12-19