Spikning på JTH 20 december

20 december spikar Magnus Hofwing, JTH, sin doktorsavhandling med titeln "Robustness Analysis of Residual Stresses in Castings" kl. 9.30 i JTH:s entré.


2011-12-19