Fyra spikningar på samma dag

Tisdag 20 december hölls hela fyra spikningar av doktorsavhandlingar i fyra olika ämnen vid tre av fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping.

Vid Hälsohögskolan spikade Monika Wilinska , forskningsmiljö Åldrande - livsvillkor och hälsa, sin avhandling "Spaces of (non-)ageing. A discoursive study of inequalities we live by".

Vid Internationella Handelshögskolan spikade Lianguang Cui , sektion Marketing and Logistics, sin avhandling "Logistics Innovation at Third Party Logistics Firms".

Även James Dzansi , sektion Economics Finances and Statistics, spikade sin avhandling "Essays on Financing and Returns on Investment".

Vid Tekniska Högskolan spikade Magnus Hofwing , forskningsmiljö Produktutveckling, sin doktorsavhandling "Robustness Analysis of Residual Stresses in Castings". Magnus Hofwing lägger fram sin avhandling vid Linköpings Universitet.

Spikning är en ceremoni i samband med att doktoranden lägger fram sin doktorsavhandling. Innan disputationen ska avhandlingen offentliggöras och detta görs genom att doktoranden några veckor innan spikar upp den på en speciell plats på fackhögskolan.

2011-12-20