Masteruppsats publiceras som bok

Före detta JIBS-studenten Diawoye Fofana har publicerat en ny bok, som bygger på hans examensuppsats.  

Boken, med titeln “Monetary Policy and the Global Financial Crisis: Case of the United States of America”, ger en analys av den globala finanskrisen och vilka åtgärder som Federal Reserve har vidtagit för att motverka den.

Författaren kombinerar teoretisk analys med en empirisk studie av tidigare finansiella kriser och den nuvarande, för att fastställa vilka följder den globala ekonomiska krisen får på den amerikanska penningpolitiken på kort och medellång sikt.

Diawoye Fofana tog en masterexamen i företagsekonomi med huvudämne finansiell ekonomi från Internationella Handelshögskolan 2010. Han har också en kandidatexamen i finans från University of Paris II-Panthéon-Assas.

2011-12-28