Goda relationer bidrar till balans i livet

En ny doktorsavhandling på Hälsohögskolan beskriver "balans i livet" och hur begreppet kan användas inom arbetsterapi. Läs mer


2012-02-08