Husdjur viktiga för marknadsföring

Torsdag 23 februari kl. 14 håller Adele Berndt sin docentföreläsning på Internationella Handelshögskolan. Föreläsningen handlar om hur husdjurs anseende som en familjemedlem utnyttjas av marknadsförare. Föreläsningen hålls på engelska.

Djur är lönsamma i det moderna samhället – miljontals dollar spenderas på mat, kläder och tjänster relaterade till husdjur. Förr i tiden hade djuren en assisterande roll i hemmen.

Nu har rollen förändrats, många husdjur anses vara som en familjemedlem och behandlas nästintill som barn. Marknadsförare har identifierat hur trenden har förändrats och införlivat det i produkter och tjänster som marknadsförs till husdjursägare. Detta skapar spännande affärsmöjligheter, och kan ses bland annat på hur djur används i reklamkampanjer.

Adele Berndt är sedan februari 2012 ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan. Föreläsningen är hennes docentföreläsning.

Adele kommer från Sydafrika. Efter doktorsexamen 2001 från Rand Afrikaans University, RAU, (senare University of Johannesburg, UJ) startade hennes akademiska karriär 2002 vid RAU. År 2009 lämnade hon UJ och flyttade till Monash Sydafrika, vilket är det australiensiska universitetets sydafrikanska campus.

Adele Berndt är månadens forskare på JIBS.

2012-02-23