Stor studie om viktutveckling

Hälsohögskolan har studerat övervikt och viktutveckling hos barn och ungdomar. Studien visar att 25 procent av ungdomarna var överviktiga vid 20 års ålder. Läs mer


2012-03-01