Spikning 9 mars

Jenny Balkow, doktorand i företagsekonomi, spikar upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg fredag 9 mars kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen!

Spikningen är en gammal ceremoni som innebär att avhandlingen är officiell och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den sjuttiosjätte på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Jenny Balkows avhandling har titeln ”In the Middle On Sourcing from China and the Role of the Intermediary”. Disputationen sker fredagen den 30 mars kl. 13.00 i sal B1014 på JIBS.

2012-03-05