Doktorand i prestigefyllt symposium

Hamid Jafari, doktorand i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan, har blivit utvald att närvara vid S:t Gallen Symposium i Schweiz 3-4 maj. Läs mer


2012-03-09