Delegation från Rwanda besökte JIBS

På torsdagen den 22 mars besökte en delegation från National University of Rwanda (NUR) Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Delegationen bestod av NUR:s rektor Professor Silas Lwakabamba samt forsknings- och programansvariga från NUR.

Syftet med besöket var att primärt att undersöka möjligheter för samarbete avseende doktorandutbildning mellan NUR och JIBS. Besöket sker på Sidas initiativ och inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete.

Under besöket träffade delegationen representanter från JIBS, bland annat JIBS vd Johan Roos och Associate Dean for Doctoral Programs Mattias Nordqvist samt representanter från JIBS:s forskningssektioner. Gruppen fick även en rundvandring på biblioteket av bibliotekarie Daniel Gunnarsson som är kontaktbibliotekarie för JIBS.

Delegationen bestod av Professor Silas Lwakabamba (Rektor NUR), Professor Verdiana Masanja (Director Research Commission, NUR), Raymond Ndikumana (programkoordinator, NUR) samt Bengt Ove Turesson (programkoordinator, Linköpings universitet).

The National University of Rwanda är det äldsta och största universitetet i Rwanda. Det grundades 1963 och består för närvarande av sju fakulteter, två skolor, nio forskningscenter och tre forskningsdirektorat. NUR har cirka 11 000 studenter (januari 2012) varav 10 doktorander, nio MPhil studenter och 1 060 mastersstudenter. NUR erbjuder ett mångsidigt studieprogram inom olika vetenskapsområden, bland annat inom humaniora och tillämpad vetenskap.

Läs mer om National University of Rwanda

Kontaktperson: Lars Hartvigson

2012-03-22