Framtidsverkstäder stärker äldre människors delaktighet

Äldre människors delaktighet ska ses som en värdefull resurs i samhället. Ett sätt att fånga den kunskapen är via framtidsverkstäder, visar en licentiatsavhandling vid Hälsohögskolan. Läs mer


2012-03-29