Lär känna en JIBS-forskare och en JIBS-doktorand i månaden

Varje månad skriver en forskare och en doktorand på JIBS om sin forskning och resa till JIBS. Under april är det JIBS vd Johan Roos som är månadens forskare.

Varje månad presenterar vi en av JIBS forskare och en av JIBS doktorander. Syftet är att sprida kunskap om den forskning som vi bedriver, både internt till våra kollegor och externt till samhället i övrigt.

När vi väljer ut månadens forskare och doktorand strävar vi efter att visa upp den mångfald som finns bland personalen vid JIBS, både vad gäller bakgrund, nationalitet och ämnesområde. Våra forskare kommer från alla världens hörn vilket start influerat atmosfären och forskningsklimatet vid JIBS.

Månadens forskare

Månadens doktorand

2012-04-05