24 miljoner till forskning om barns psykiska hälsa

Hälsohögskolan har beviljats 24,5 miljoner kronor för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa, från forskningsråden FAS, FORMAS, Vetenskapsrådet och Vinnova. Läs mer


2012-04-20