Företagsstyrning traditioner eller lagar?

En ny doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan undersöker skillnader i företagsstyrning mellan Skandinavien och Asien. Läs mer


2012-06-11