Spikning för Kajsa Haag

Kajsa Haag, doktorand i företagsekonomi, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan måndagen den 13 augusti kl. 13.15 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttioandra på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Kajsa Haags avhandling har titeln ”Rethinking family business succession: From a problem to solve to an ongoing practice”. Disputationen äger rum fredagen den 31 augusti.

2012-08-06