Första licentiatuppsatsen i Tekniska Högskolans forskarskola

Doktorand Jakob Olofsson presenterar licentiatuppsatsen "Microstructure-based Mechanical Behaviour in Structural Analyses of Cast Components" 31 augusti. Läs mer


2012-08-21