JIBS får medel till projekt om ”free-riding”

Tre forskare vid Internationella Handelshögskolan har fått medel från Hakon Swenson Stiftelsen för ett forskningsprojekt om ”free-riding” inom handeln.

”Free-riding”, som även kallas ”show-rooming”, handlar om det ökande fenomenet där konsumenterna får information om och testar en produkt i en försäljningskanal (fysisk butik eller online) men sedan väljer att köpa produkten (ofta till ett lägre pris) i en annan kanal. Detta oroar återförsäljare i fysiska butiker som ser att kunderna handlar mer i nätbutiker, samtidigt som de drar nytta av de tjänster som erbjuds i den fysiska butiken.

JIBS-forskare Anette Johansson, Benjamin Hartmann och Hamid Jafari på MMTC (Media Management and Transformation Centre) och CeLS (Centre of Logistics and Supply Chain Management) har tillsammans med Anna Nyberg vid Handelshögskolan i Stockholm fått ett generöst forskningsanslag från Hakon Swenson Stiftelsen för ett forskningsprojekt om just free-ridingfenomenet inom handeln.

– Free-ridingbeteendet är problematiskt på flera sätt för handeln, men det kan samtidigt öppna upp för nya och kreativa strategier för att arbeta med det istället för emot det. Vi hoppas att resultaten från vår studie kommer att hjälpa detaljhandeln i sina framtida beslut när det gäller marknadsföringsstrategier, säger Anette Johansson.

Syftet med projektet är att identifiera strategier för hur detaljhandeln kan hantera beteendet med ”free-riding” på ett sätt som kan skapa värde för konsumenterna och detaljhandeln. 475 000 kronor beviljades för detta ettårs projekt, som kommer att utforska ”free-riding” från tre olika perspektiv: återförsäljarnas, konsumenternas och medias.

2012-10-05