Vardagliga resmöjligheter på äldre dar

Individens syn på sin egen hälsa påverkar personens egna transportmöjligheter visar en ny doktorsavhandling i arbetsterapi vid Hälsohögskolan. Läs mer


2012-10-10