Familjeföretagande affärer och känslor


Nyligen lanserades en antologi om familjeföretagande med redaktörer från CeFEO vid Internationella Handelshögskolan. Läs mer

2012-10-16