Ny bok om innovation och tillväxt

Den 17 oktober lanseras boken Innovation and Growth – From R&D Strategies of Innovating Firms to Economy-Wide Technological Change.

Ett flertal av världens ledande forskare inom innovation och tillväxt har bidragit med artiklar till boken, vars syfte är att bidra med ytterligare kunskap och förståelse kring företags satsningar på forskning och utveckling, och hur det påverkar ekonomin i stort. Boken är resultatet av ett långt projekt om innovation och tillväxt som forskningscentret CECIS och Jönköping International Business School har genomfört, och ges ut av Oxford University Press.

Redaktörer för boken är nationalekonomerna Martin Andersson , Börje Johansson , Charlie Karlsson , och Hans Lööf. Samtliga har bedrivit forskning på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Lanseringen sker i form av ett seminarium på Nalen i Stockholm den 17 oktober. Medverkar gör bland andra Martin Andersson, professor Lunds universitet, Urban Bäckström, vd Svenskt Näringsliv, Göran Marklund, direktör VINNOVA och Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson Miljöpartiet. I diskussionen deltar även bokens fyra redaktörer och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH. Moderator är Ulrika Stuart Hamilton, vice vd Entreprenörskapsforum.

För mer information kontakta Pernilla Heed, projektledare, 0703-72 74 76.

Mer om boken

2012-10-17