Spikning för Zangin Zeebari

Zangin Zeebari, doktorand i statistik, spikar sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan onsdagen den 24 oktober kl. 13.10 på andra våningen i foajén. Alla välkomnas att vara med vid spikningen.

Spikningen är en gammal tradition som innebär att avhandlingen offentliggörs cirka tre veckor innan disputationen och att inga ändringar längre får göras. Avhandlingen blir den åttiotredje på JIBS sedan Högskolan i Jönköping fick rätt att utfärda doktorsexamen 1995.

Zangin Zeebaris avhandling har titeln ”On Median and Ridge Estimation of SURE Models”. Disputationen äger rum fredagen den 16 november.

2012-10-18