Homes from Sweden – hållbara bostäder

Projektet "Homes from Sweden", där både Tekniska Högskolan och Internationella Handelshögskolan ingår, har fått ett planeringsbidrag från Vinnova på 500 000 kr.

”Homes from Sweden” drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och gäller utveckling av trähusindustrin i Småland. Projektet ska leda till en förnyelse av trähusindustrin för att dels skapa tillväxt i regionen och dels kunna erbjuda mer prisvärda nya bostäder.

Högskolan en av flera parter

I projektet ingår ett flertal parter, bland annat Högskolan i Jönköping genom Internationella Handelshögskolan (JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH), regionförbunden och länsstyrelserna i de tre smålandslänen, kommunerna i Jönköping, Växjö och Kalmar, med flera.

I ansökan till Vinnova lyftes JTH:s forskning inom industriell produktframtagning för små och medelstora företag, med relevanta forskningsområden som bebyggd miljö, produktutveckling och industriell produktion, samt JIBS fokus på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i internationell verksamhet. Enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är detta väsentligt för trähusindustrins behov av förnyelse av affärsmodeller, innovationsarbete och internationalisering.

Kompetens som stödjer branschen

– I dessa tuffa tider är vi mycket glada över att Vinnova insett trähusindustrins potential. Lägger man ihop alla resurser såsom vi gjort i vår ansökan finns det en utmärkt grund till att bistå trähusbranschens utveckling. Nu skall vi bygga vidare på denna grund och skapa ett kraftfullt center som långsiktigt kan stödja branschen i deras ambition att förnya sig, säger Anders Melander, docent affärsutveckling, JIBS.

– Projektet ligger helt i linje med JTH:s fokusering på Industriell produktframtagning. Genom att kombinera vårt kunnande inom bebyggd miljö, produktutveckling och industriell produktion och arbeta gränsöverskridande skapar vi en unik kompetens. Vårt mål är bidra till bostäder som är kundanpassade, lätta att producera och miljösmarta, säger Fredrik Elgh, docent produktutveckling, JTH.

Mer om "Homes from Sweden" på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts hemsida.

2012-12-04