Påverkan av pulsåderblödning i hjärnan

En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan beskriver patienters upplevelse av insjuknandet i samband med pulsåderblödning i hjärnan. Läs mer


2012-12-06