JIBS doktorand får medel för studieresa till Oxford

Zehra Sayed, doktorand vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS), har fått ett Hedelius stipendium 94 000 kronor från Handelsbanken att besöka Reuters Institute of Jourmalism Studies vid universitetet i Oxford för att arbeta med sin doktorsavhandling.

Under sin vistelse i Oxford kommer Zehra att arbeta tillsammans med professor Robert Picard med att slutföra sin fallstudie om kunskapsöverföring i transnationella medieorganisationer. Hon kommer också att intervjua representanter för Reuters som är involverade i globala utbildningsprogram för media utövare.

Zehra Sayed är doktorand vid sektionen Entrepreneurship – Strategy – Organization – Leadership (ESOL) och Media Management and Transformation Centre (MMTC) på JIBS.

Finansieringen beviljades den 10 december 2012 från Handelsbanken.


2012-12-13