Hur kommunicerar sjukvårdspersonal med patienter med förmaksflimmer?

Patienter med förmaksflimmer vill vara mer delaktiga i beslutsprocessen gällande sin behandling, visar en licentiatsavhandling vid Hälsohögskolan. Läs mer


2012-12-17