Nya relationer mellan inköp och produktion

En metod som ska leda till smartare samarbete mellan inköp och produktion har utvecklats i den första doktorsavhandlingen från Tekniska Högskolan. Läs mer


2012-12-17