Vinnovapengar till forskning om finansiella regelsystem

Forskningsprojektet Financial Market Regulations, Entrepreneurship and Firm Growth har fått 2,4 miljoner i stöd från Vinnova.

Syftet med projektet är att empiriskt undersöka hur finansiella regelsystem kan påverka entreprenörskap och tillväxt i små och medelstora företag (SMEs).

Projektet är ett samarbete mellan JIBS och Entreprenörskapsforum, och drivs av Johan Eklund , Entreprenörskapsforums forskningsledare och docent på JIBS. Hyunjoo Kim Karlsson och professor Andreas Stephan är två av de forskare på JIBS som är involverade i projektet, som ingår i forskningsområdet Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader.

Betydelsen av små och medelstora företag för den svenska ekonomin är välkänd. Men det finns hinder för dessa företags tillväxt, vilket bland annat visas i en undersökning från Tillväxtverket (Företagens villkor och verklighet, 2011). Bland de fyra hinder för tillväxt som anges i undersökningen fanns bland annat tillgång till kapital för vissa grupper och sektorer. Därför ska forskarna bland annat undersöka kopplingen mellan regleringar på den finansiella marknaden och finansiering av svenska SMEs. Forskarna kommer att studera vilka kapitalkrav som finns för att små och medelstora företag ska få lån, eventuella problem för banker som finansierar SMEs, samt nuvarande finansiering av SMEs.

Projektet kommer att föra samman forskare och yrkesverksamma från flera områden: nationalekonomi, finansiell ekonomi, juridik, statistik, redovisning och bolagsstyrning.

Läs mer om Entreprenörskapsforums forskningsområde Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader här.

2012-12-18