Utbyte med Australien

Professor Ethel Brundin har fått bidrag från Handelsbanken för projektet  “Advancing Emotions in Family Firms” (ung. “Lyfta fram känslor I familjeföretag").

Professor Brundin kommer att åka till University of Queensland i tre månader under 2013. Hon kommer att arbeta med professor Charmine Härtel på universitetets forskningscenter inom personaladministration och organisationsutveckling. Professor Härtel kommer sedan att besöka JIBS under tre månader 2014. Utbytet kommer att avslutas med en workshop för inbjudna specialister inom emotionsområdet.

2012-12-20