När familjeföretag går i konkurs

Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat drygt 2,9 miljoner kronor till forskningsprojektet ”The short and long term effects of family firm failure: Family members experiences, well-being and future prospects.”

När ett företag går i konkurs kan det ha förödande konsekvenser för en entreprenörs välbefinnande, självförtroende och ekonomiska situation. I ett familjeföretag påverkar konkursen en hel familj. Syftet med forskningsprojektet är att undersöka vilka konsekvenser ett företagsmisslyckande har på medlemmar i den familj som äger och driver företaget.

Projektledare är Karin Hellerstedt och övriga forskare i projektet är Anna Jenkins och Mattias Nordqvist .

Ragnar Söderbergs stiftelses webbplats finns en lista över samtliga projekt som beviljats pengar. Stiftelsens vd Kjell Blückert kommenterar:

– Vinnarna är de ambitiösa forskarna som har kvalificerade meriter och intressanta forskningsidéer. Vi bedömer att deras forskning är i framkant och kommer att främja det gemensamma goda.

2012-12-27